Gezamenlijk een betalingsregeling opstellen

Bij een schuldsanering veroorzaakt door een bedrijf zal er net zoals bij een particuliere schuld, eerst goed gekeken worden naar de opties en mogelijkheden. Het zal ten allentijden het doel van Oxyz zijn om het beste resultaat voor alle partijen te verwezenlijken. Bij de eerste gesprekken is het daarom belangrijk om alle financiële informatie die jij hebt mee te nemen of door te nemen met de adviseur. Als er uiteindelijk wordt gekozen voor een wettelijk traject en dus een schuldsanering is het belangrijk om een goede reële berekening te maken. Jouw adviseur zorgt natuurlijk voor de daadwerkelijke berekening. Maar voor zowel jou, jouw adviseur als de schuldeisers kan het een stuk schelen als er een goede vorm van communicatie is. Jouw adviseur zal de communicatie met alle partijen op zich nemen en daardoor kan er makkelijker gekomen worden tot een uiteindelijke betalingsregeling. De communicatie zal gedurende het gehele traject belangrijk blijven. Tussen jou en de bewindvoerder en tussen jou en de adviseur. Beiden kunnen jou gedurende het gehele proces voorzien van informatie en advies. Het gezamenlijke doel is om jou schuldenvrij te kunnen krijgen. Als iedereen op dezelfde bladzijde zit, jij dus ook, dan moet er een mogelijkheid zijn om jou weer schuldenvrij te krijgen.

Berekenen van de maximale aflossing per maand

Bij het berekenen van de uiteindelijke aflossing per maand wordt er naar verschillende factoren gekeken. Het belangrijkste is jouw inkomen, mocht dit er nog niet zijn, wordt er uitgegaan van een uitkeringsniveau. Daarnaast wordt het vrij te laten bedrag (VTLB) vastgesteld. Dit bedrag is nodig om van te kunnen leven. Als het inkomen en het VTLB is vastgesteld wordt dit van elkaar af getrokken. Het bedrag wat je overhoudt is de afloscapaciteit. Per persoon en per schuld zal de afloscapaciteit verschillen. Na het vast stellen van de afloscapaciteit zal jouw adviseur een betalingsvoorstel hoe tegenover de rechter, bewindvoerder en de schuldeisers. Vervolgens zal de rechter uiteindelijk bepalen of de afloscapaciteit genoeg is en of het voorstel reëel is. Dit zal voor een stabiele en heldere situatie zorgen. Iedereen weet waar die aan toe is en dat zal de komende jaren ook zo zijn. De uiteindelijke betalingsregeling zorgt voor stabiliteit in jouw leven. Ieder jaar wordt er berekent of de afloscapaciteit nog reëel is, zo niet? Dan wordt de afloscapaciteit naar boven of naar beneden aangepast. Dit kan niet iedere week gebeuren en één keer per jaar wordt dit opnieuw berekent en meteen met jou gecommuniceerd. Je weet altijd waar jij aan toe bent tijdens dit gehele traject en dat is een belangrijke basis. De verplichtingen die aan de schuldsanering verbonden zijn, zorgen voor een externe motivatiefactor om het gehele traject goed te doorlopen en uiteindelijk te kunnen zeggen dat je schuldenvrij bent.